Vítajte na stránkach platformy Web of Knowledge!
Báza znalostí na podporu českých a slovenských používateľov

 

Incites JCR

Vítajte na informačnom portáli Web of Science.

Cieľom tohto zdroja je prístup k podporným nástrojom a výučbovým materiálom pre produkty spoločnosti Clarivate. Školenia, vzdelávacie materiály, užitočné odkazy pomôžu zefektívniť prácu s týmito nástrojmi.

Hodnotenie vedy a výskumu na platforme InCites

InCites je prostredie obsahujúci mnohostranné analýzy na hodnotenie výskumu a bibliometrické analýzy.  Podporuje sledovanie naplnenia dlhodobej vízie výskumných inštitúcií a univerzít  a udržovanie informovanosti o najnovších trendoch.

S InCites môžete:

  • Porovnať kvantitatívne  a kvalitatívne aspekty výkonu inštitúcií s inštitúciami s podobným zameraním a svetovým priemerom
  • Vypichnúť vplyvných výskumníkov a trendov
  • Identifikovať silné stránky a oblasti pre rast
  • Monitorovať spoluprácu a sledovať nové možnosti spolupráce
  • Rozdeliť finančné prostriedky cielene a efektívne

Príklady analýzy pomocou nástrojov na InCites:

Bližšie informácie nájdete na stránkach: http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites/


Kontakty

Obchodný manažér
Marcin Kozakowski
Email: 
marcin.kozakowski@thomsonreuters.com
Tel.: +48 22 653 97 86

Vzdelávanie
Josef Jílek
Email: josef.jilek@thomsonreuters.com
Tel.: +420 224 190 425

Vzdelávanie a materiály